🔥นักกีฬาวิ่งคบเพลิง

นายอินทัช จงใจจิตร :: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

ประวัติส่วนตัว

กิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 อายุ 18 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43/8 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติการศึกษา


🏆 ประวัติด้านกีฬา

🏆  พ.ศ. 2564

🏆  พ.ศ. 2565

🏆  พ.ศ. 2566 

🔥นักกีฬาวิ่งคบเพลิง

นางสาวจิดาภา แย้มงามเหลือ :: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/112  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติการศึกษา

🏆 ประวัติด้านกีฬา

🏆 พ.ศ. 2562

🏆 พ.ศ. 2565

🏆  พ.ศ. 2566