⚽ฟุตบอล (Football)

 1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่น
  1.1 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ชาย
  1.2 วุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ชาย
  1.3 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ชาย
  1.4 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายหญิง

 2. ระยะเวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที

 3. หากมีผลการแข่งในเวลาเสมอให้ตัดสินด้วยการผลัดกันเตะลูกโทษที่จุดโทษฝ่ายละ5คนหากเตะครบแล้วยังเสมอกันให้ ผลัดกันเตะฝ่ายละ 1 คน จนกว่าจะมีทีมชนะ

 4. การเปลี่ยนตัวอนุญาตให้เปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาการแข่งขันโดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง

 5. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 18 คน

ตารางการแข่งขัน